Nabízíme zvýhodněnou dopravu pro seniory (do zdravotních středisek, rehabilitací, lázní, srazů apod.), jednorázově maximálně 8 osob.

do 5 km / 140 Kč
do 10 km / 190 Kč
do 15 km / 250 Kč
do 20 km / 320 Kč
do 25 km / 400 Kč

Cena asistence jde vždy od bydliště ke zdravotnickému zařízeni nebo naopak / vždy v jednom směru. Cena čekání na Vás v čekárně je dle domluvy individuálně.
Doprovod zdarma!

Upozornění: Veškeré objednávky nutno hlásit prostřednictvím mobilního telefonu minimálně 24 hodin předem!!! Služby mohou být samozřejmě spojeny s cestou na úřad, nákup, lékárna apod.